ISTA Szkoła Tańca Irlandzkiego
ISTA Feis in Cracow 2008
ISTA Feis in Cracow 2008
egzaminy

Umożliwiamy naszym uczniom rozwój taneczny w dziedzinie tańca irlandzkiego organizując w Polsce egzaminy na stopnie taneczne Komisji Tańca Irlandzkiego.

Egzaminy na stopnie taneczne (grade exams) pozwalają zdawać przed egzaminatorem Komisji kolejne tańce o coraz wyższym poziomie trudności, zaliczając kolejne progi umiejętności i uzyskując konstruktywną ocenę egzaminatora. Pierwsze tego typu egzaminy w Polsce zostały przez nas zorganizowane jesienią 2005, kolejne edycje odbywają się pod koniec roku szkolnego.

12 stopni tanecznych

 1. Basic Reel i Easy Light Jig
 2. Basic Slip-Jig i Single Jig
 3. Primary Reel i Basic Heavy Jig
 4. Primary Slip-Jig i St. Patrick´s Day (set dance)
 5. Advanced Reel, Basic Hornpipe i Walls of Limerick
 6. Advanced Slip-Jig, The Blackbird i Siege of Ennis
 7. Advanced Heavy Jig, Garden of Daisies i The Four-Hand Reel
 8. Advanced Hornpipe, Job of Journeywork i Humours of Bandon
 9. Dwa nietradycyjne set dances (jeden w rytmie jiga i jeden w rytmie hornpipe'a) i The High Cauled Cap
 10. Dwa nietradycyjne set dances (jeden w rytmie jiga i jeden w rytmie hornpipe'a) i Eight-hand Jig
 11. Reel, Slip-jig, Heavy Jig, The Blackbird, St. Patrick´s Day i dwa nietradycyjne set dances wybrane przez egzaminatora z listy pięciu tańców przedstawionej przez kandydata (muszą się róznić od tych ze stopnia 10) oraz ceili The Eight-hand Reel i The Harvest Time Jig
 12. Light Double Jig, Single Jig, Hornpipe, Job of Journeywork, Garden of Daisies i dwa nietradycyjne set dances wybrane przez kandydata (musza sie różnić od tych ze stopni 10 i 11) oraz ceili The Morris Reel i The Sixteen-hand Reel.

do góry